Tytuł artykułu: Wpływ hydraulicznych warunków przepływu na modelu jazu na głębokość rozmycia lokalnego

Autorzy: URBAŃSKI, J.

Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, budowla piętrząca, rozmycie miejscowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań kształtowania się lokalnego rozmycia dna w czasie trwania przepływu na modelu jazu. Model budowli z wypływem wody spod zasuwy, z niecką do rozpraszania energii i płaskim umocnieniem wykonano w korycie o przekroju prostokątnym. Jako materiał rozmywalny wykorzystano piasek sortowany o d50=1,1mm. Celem badań było rozpoznanie zmienności rozmiarów wyboju w czasie trwania przepływu w różnych warunkach hydraulicznych. Głębokość strumienia w stanowisku dolnym ma wpływ na ostateczny kształt rozmycia i maksymalną głębokość wyboju. Zwiększanie napełnienia koryta w dolnym stanowisku powoduje wzrost współczynnika zatopienia odskoku, a następstwem tego jest ograniczenie głębokości rozmycia.

Cytowanie w stylu APA: Urbański, J. (2009). Wpływ hydraulicznych warunków przepływu na modelu jazu na głębokość rozmycia lokalnego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (2), 21-29.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Urbański, 2009), następne powołania: (Urbański, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Urbański, Janusz. "Wpływ hydraulicznych warunków przepływu na modelu jazu na głębokość rozmycia lokalnego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 44 ser., vol. 18, nr 2, (2009): 21-29.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Urbański 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Urbański_2009_PNIKS, author={Urbański, Janusz}, title={Wpływ hydraulicznych warunków przepływu na modelu jazu na głębokość rozmycia lokalnego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN44/A3/art3.pdf}, year={2009}, volume={18 (2)}, number={44}, pages={21-29}}

Pełny tekst PDF


Go Back